REVARCO, voorop in varkens!

Fotoalbum

Welkom bij REVARCO

De handelaar van vroeger is veranderd in een moderne dienstverlener, die als verlengstuk van de varkenshouder fungeert en zo zorgt voor een optimale verwaarding van zijn dieren. REVARCO verhandelt varkens, biggen en slachtzeugen en heeft een adviserende rol in genetica.

REVARCO is niet alleen vooruitstrevend en modern wat betreft haar manier van werken, maar tevens “ouderwets” vanwege een hoog serviceniveau en de korte lijnen met haar relaties. Wij zijn in staat pro-actief op de veranderende wensen van onze klanten en de omgeving in te spelen. Onze schaalgrootte maakt ons niet alleen flexibel, maar geeft ons tevens een sterke positie in de markt.
 
Sinds 2007 heeft REVARCO een intensieve samenwerking met Vion. Vanuit ons kantoor in Scherpenzeel vervult REVARCO de rol van regionaal aanvoerpunt van Vion maar blijft tevens een zelfstandig handelsbedrijf met meerdere afnemers. Ca. 80% van de varkens die via REVARCO verhandeld worden gaan naar Vion slachterijen.De overige 20% van de varkens worden afgezet bij andere slachterijen, grossiers en exporteurs.

Door deze constructie heeft REVARCO heeft een unieke combinatie te bieden: alle voordelen van de Vion organisatie (kennis, schaalgrootte, Farmingnet, afzetzekerheid, continuïteit, afstand) gecombineerd met alle eigenschappen en plussen van een efficiënte handelsorganisatie.